Dalabka saamiyada cusub

Saamiga Waa: USD 220.
Khidmaddiisu nah waa: USD20
Gali tirada Saamiyada aad doonaysolike inaad xareysato.
Separate email addresses with a comma.